parkovacie systémy


prevádzkovanie polikliniky a lekárne


dovoz originálnej kozmetiky, zdravotníckych pomôcok a liekov


výroba a dodávka presných plastových výliskov pre strojárenský a elektrotechnický priemysel


prevádzkovanie ambulantných kúpeľných služieb rekondičných pobytov a doplnkových zdravotníckych služieb


prevádzkovanie rezidentských a návštevníckych parkovacích miest v Martine


prenájom výrobných a skladových priestorov, kancelárií, reklamných a parkovacích plôch, dodávky tepla, pary, vody, elektrickej energie


opravy vyhradených technických elektrických zariadení


prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia – polikliniky vrátane ambulancií


vnútroštátna a medzinárodná preprava, špedícia a zasielateľstvo


Predaj elektroinštalačného materiálu, káblov, vodičov, svietidiel, komunikačnej techniky, vzduchotechniky, bleskozvodov, náradia, konektorov, meracích strojov, vykurovacej techniky, rozvádzačov


bankovníctvo 

Register partnerov verejného sektora

V rozšírenom vyhľadávaní vyhľadať podľa "oprávnenej osoby" a zadať IČO Hronček & Partners s.r.o. 47248327