Reference


parkovací systémy


provozování polikliniky a lékárny


dovoz originální kosmetiky, zdravotnických prostředků a léků


výroba a dodávka přesných plastových výlisků pro strojírenský a elektrotechnický průmysl


provozování ambulantních lázeňských služeb rekondičních pobytů a doplňkových zdravotnických služeb


provozování rezidentských a návštěvnických parkovacích míst v Martine


pronájem výrobních a skladových prostor, kanceláří, reklamních a parkovacích ploch, dodávky tepla, páry, vody, elektrické energie


opravy vyhrazených technických elektrických zařízení


provozování nestátního zdravotnického zařízení - polikliniky včetně ambulancí


vnitrostátní a mezinárodní přeprava, spedice a zasilatelství


prodej elektroinstalačního materiálu, kabelů, vodičů, svítidel, komunikační techniky, vzduchotechniky, hromosvodů, nářadí, konektorů, měřicích strojů, topné techniky, rozvaděčů.


bankovnictví 

Register der Partner des öffentlichen Sektors

In der erweiterten Suche muss nach „Berechtigter“ gesucht und dann die Unternehmens-ID 47248327 von Hronček & Partners s.r.o. eingetragen werden

Poradenská skupina
ADVICE CENTRE

Skupina ADVICE CENTRE spojuje poradenské společnosti, které poskytují špičkové služby při využití vzájemných synergií právníků, konzultantů a poradců z více oblastí.

Partnerství

Doing Business

Certifikát ze Světové banky za aktivní přínos advokátní kanceláře při projektu "Doing Business in European Union 2018: Slovakia". Světová banka vyhodnocuje regulaci podnikatelského prostředí a její vliv na místní podnikatele v pěti městech na Slovensku: v Bratislavě, Košicích, Prešově, Trnavě a Žilině.


Sdružení účetních Slovenska

Sdružení účetních Slovenska

Občanské sdružení zaměřené na sdružování, rozvoj a podporu profese účetních a personalisty a šíření jejich dobrého jména. Zuska přispívá k rozvoji profese účetních a personalisty, k lepšímu společenskému postavení těchto profesí a jejich vzdělávání, přičemž chrání zájmy a hodnoty těchto profesí, sjednávají výhody se třetími stranami.