Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Partner verejného sektora
Partner verejného sektora

Sme tím odborníkov z rôznych oblastí práva, vďaka čomu poskytujeme komplexné právne služby slovenským ako aj zahraničným subjektom. Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, medzi ktoré patria aj kvalitné právne služby v oblasti verejného obstarávania. Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj zápis do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora
Partner verejného sektora

Sme tím odborníkov z rôznych oblastí práva, vďaka čomu poskytujeme komplexné právne služby slovenským ako aj zahraničným subjektom. Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, medzi ktoré patria aj kvalitné právne služby v oblasti verejného obstarávania. Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj zápis do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora


Partner verejného sektora

Od 1. januára 2017 budú môcť subjekty, o ktorých tak ustanovuje zákon obchodovať so štátom len za podmienky, že budú zapísané v osobitnom registri partnerov verejného sektora. Účelom tohto zápisu je odkrytie vlastníckej štruktúry týchto subjektov až na úroveň konečných užívateľov výhod. Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora.

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. je advokátska kancelária so sídlom v Žiline. Predstavujeme tím odborníkov z rôznych oblastí práva, vďaka čomu poskytujeme komplexné právne služby slovenským ako aj zahraničným subjektom. Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, finančného, pracovného práva ako aj kvalitné právne služby v oblasti verejného obstarávania. V rámci služieb verejného obstarávania poskytujeme poradenstvo pre široký okruh klientov jednak z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ale aj z radov záujemcov a uchádzačov. Klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme jednotlivé úkony v procese verejného obstarávania / obstarávania ako analýzu daného predmetu obstarávania, opis predmetu obstarávania, vypracovanie kompletnej súťažnej dokumentácie, definovanie podmienok účasti a hodnotiacich kritérií, prípravu návrhu zmluvy, vypracovanie a poslanie na zverejnenie oznámení používaných v procese verejného obstarávania / obstarávania, otváranie a vyhodnocovanie ponúk, komunikáciu s uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, riešenie revíznych postupov, spravovanie profilu verejného obstarávateľa / obstarávateľa, ukladanie dokumentov na profil verejného obstarávateľa a iné.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj zápis do registra partnerov verejného sektora. Registrácia partnera verejného sektora je naozaj nutná.

Kontakt

HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Národná 10
010 01 Žilina
Slovenská republika

E-mail: info@legalfirm.sk
Telefón: +421 908 602 017

pracovisko Martin
Kollárová 73, 036 01 Martin

pracovisko Bratislava
Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava 5Go to top of page