Komplexné služby a poradenstvo pre partnera verejného sektora

Aké údaje sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Aké údaje sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Rozsah údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora je vymedzený zákonom. Zapisovanými údajmi sú identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora, konečných užívateľoch výhod a oprávnenej osobe.

Kto je konečným užívateľom výhod

Zjednodušene možno konečného užívateľa výhod zadefinovať ako fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku. Jedná sa teda o fyzickú osobu, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Jeho identifikáciu vykoná oprávnená osoba.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)

 

Go to top of page

Partner verejného sektora

Go to top of page